Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap II

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.120.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  11.10.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.10.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap II  w podziale na 4 części:

Część 1 – Konserwacja potoku Struga Rusiecka w km 0+000-8+210 w m. Kraków,

Część 2 – Utrzymanie potoku Pychowicki km 0+000-5+600,

Część 3 – Utrzymanie potoku Rączna km 2+700-4+500 m. Rączna, gm. Liszki,

Część 4 – Prace utrzymaniowe na potoku Rzepnik km 0+000-9+665

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2023 09:36:42
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert
 • 11.10.2023 12:47:39
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 11.10.2023 15:03:20
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2
 • 17.10.2023 11:46:06
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4
 • 24.10.2023 10:29:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3
 • 26.10.2023 12:46:07
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry