Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Ustalenie przepływu nienaruszalnego wód oraz przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w wybranych przekrojach w zlewni rzeki Dłubni”.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284319
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.468.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.09.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  12.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kierownik zespołu realizującego zadanie ma posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji opracowań obejmujących obliczenia hydrologiczne mające na celu określenie przepływu nienaruszalnego lub przepływów charakterystycznych w przekrojach cieków, które były poprzedzone analizami statystycznymi i szacowaniem niepewności danych hydrometeorologicznych, w różnych warunkach dostępności tych danych. 
Kierownik zespołu jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu doświadczenia zawodowego w zakresie, o którym mowa powyżej, wskazując co najmniej 5 zadań, których jest autorem lub współautorem, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do oświadczenia należy załączyć skan strony tytułowej opracowań (z informacjami: nazwa autora/autorów, termin realizacji lub dokument świadczący o tym terminie) - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że na etapie wyboru oferty, może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie ww. publikacji do wglądu.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy - stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 71319000-7 - Usługi biegłych
 • 71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne
 • 71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
 • 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry