Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VII

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.122.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  27.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a-3c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części,  załącznik nr 4a-4c do SWZ – Specyfikacja techniczna dla poszczególnych części.
  3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część I – Remont ubezpieczeń w korycie potoku Czerna w km 7+825 – 7+920 w miejsc. Sól gm. Rajcza, pow. żywiecki

Część II - Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Glinne w km 0+330-0+440 w m. Krzyżowa

Część III - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Kolejowy w km 2+100 w m. Milówka, gm. Milówka.

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 14:52:40
 • Krzysztof Madej

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert
 • 22.09.2023 14:53:15
 • Krzysztof Madej

 • Odpowiedź na pytania oraz zmiana treści SWZ
 • 27.09.2023 12:24:58
 • Krzysztof Madej

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 03.10.2023 10:05:58
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 i cz. 3
 • 04.10.2023 08:24:02
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry