Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.76.2023.MJ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  21.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.09.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji betonowego kanału pod rzeką Mała Panew w miejscowości Antoniów, na rowie opaskowym  Zbiornika Turawa polegająca na wykonaniu grodzy w celu zatrzymania dopływu wody do kanału pod rzeką na czas prac, demontaż grodzy po wykonaniu prac, odpompowanie wody z kanału, oczyszczenie wewnętrznych ścian rur i ich dylatacji, odmulenie kanału na całej długości oraz oczyszczenie z zalegających przedmiotów, odmulenie części odkrytej kanału na długości 30 m powyżej wlotu i 10 m poniżej wylotu, rozplantowanie wydobytego urobku
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uszczelnienie kanału na łączeniach dylatacyjnych kręgów, remont przyczółków na wlocie i wylocie kanału, wymiana kraty osłonowej na wlocie na kratę o mniejszym prześwicie między żebrami, wycięcie krzaków w odległości po 20 m na stronę od osi kanału, po obu brzegach rzeki (pasem szerokości 40 m), wywóz odpadów oraz wyciętych krzewów, w ciągu pięciu dni od ich zebrania
i przekazanie do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się wywóz na własne tymczasowe miejsce gromadzenia odpadów,
a w przypadku krzewów także zrębkowanie lub spalenie na miejscu, jeżeli nie koliduje to
z przepisami odrębnymi.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ. oraz przedmiary robót - Załącznik nr 10 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Informacje dodatkowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry