Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie ZZ Augustów - Kanał Augustowski

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.60.2023.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  16.10.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.10.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli stanu
technicznego oraz sporządzenie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów
hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego tj.:
a) Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa śluz żeglugowych znajdujących się
w ciągu Kanału Augustowskiego – szt. 15;
b) Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów pierzących wchodzących w
skład Kanału Augustowskiego – szt. 18,
c) Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa sztucznych kanałów
znajdujących się w ciągu Kanału Augustowskiego o łącznej długości 41,259 km – szt. 19;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 18 000 zł brutto polegającej na opracowaniu okresowej rocznej i/lub pięcioletniej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej min. IV klasy w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 14:18:51
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wyjaśnienia i zmianę SWZ
 • 02.10.2023 12:43:59
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ
 • 16.10.2023 11:22:49
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 16.10.2023 13:13:51
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia
 • 06.11.2023 13:35:30
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Navpro Sp Z.oo.

Myśliwska 73c /7
80-283 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry