Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.48.2023.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  23.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.10.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku z podziałem na części
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 
1) Część 1: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec;
2) Część 2: Dostawa bakenów do utrzymania szlaku żeglugowego rz. Wisła oraz Martwa Wisła na terenie działania ZZ w Tczewie;
3) Część 3: Zakup znaków żeglugowych na szlaki i obiekty hydrotechniczne na terenie działania ZZ w Tczewie;
4) Część 4: Zakup boi (pław) - Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu – NW Ostróda. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia  zawierają: 
-  Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia od 1 do 4 Załącznik Nr 1 do SWZ
-    Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Branże CPV

 • 34515100-1 - Boje sygnalizacyjne
 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne
 • 34928470-3 - Elementy oznakowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.10.2023 10:04:49
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
 • 23.10.2023 14:39:20
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 • 27.10.2023 14:07:55
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2 POSTĘPOWANIA
 • 31.10.2023 14:33:17
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH NR 1, 3, 4 POSTĘPOWANIA
 • 07.12.2023 12:25:38
 • Anna Trzonek

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała

SYMMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgoda 5 /8
00-018 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry