Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17737,Dokonanie-weryfikacji-zgloszonych-szkod-w-nieruchomosciach-gruntowych-zabudowany.html
2024-02-20, 23:02

Dokonanie weryfikacji zgłoszonych szkód w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wraz z częściami składowymi, przynależnościami oraz znajdujących się na nich ruchomościami stanowiącymi majątek trwały pomiotów poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą wraz z szacowaniem wartości ich prognozowanych zysków (utraconych korzyści).

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.135.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie weryfikacji zgłoszonych szkód w majątku trwałym pomiotów poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą wraz z szacowaniem wartości ich prognozowanych zysków (utraconych korzyści).

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację zgłoszonych szkód w majątku trwałym podmiotów poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą (7 podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej oraz 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 1 spółka jawna ) wraz z  szacowaniem wartości ich utraconych zysków (utraconych korzyści)

Weryfikacja ma na celu sprawdzenie czy dokumenty złożone przez 9 poszkodowanych (w ramach postępowania sądowego oraz uzupełnionych w ramach toczących się negocjacji), uzasadniają wysokość zgłoszonego roszczenia. Efektem weryfikacji będzie sporządzenie łącznie 9  raportów po jednym dla każdego z poszkodowanych prowadzących działalność określającym odrębnie w każdym z raportów wysokość szkody:

 1. w majątku trwałym;
 2.  utraconych zysków (utraconych korzyści), dla 5 podmiotów;

Branże CPV

 • 71319000-7 - Usługi biegłych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.