Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Usługi związane z wycinką drzew

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48 52 356 57 50
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2710.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest
  2. Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Usługi związane z wycinką drzew
  3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  5. Zamówienie składa się z następujących części:
   Część 1 – Jezioro Popielewskie - wycinka 3 szt. drzew oraz transport drewna do miejsca składowania.
   Część 2 – Jezioro Ostrowite - wycinka 5 szt. drzew.
   Część 3 – Jezioro Niedzięgiel - wycinka 28 szt. drzew oraz transport drewna do miejsca składowania.
   Część 4 – Jezioro Szydłowskie i Kanał Trzemżal - wycinka 2 szt. drzew oraz transport drewna do miejsca składowania.
   Część 5 – Rzeka Panna Północna - wycinka 3 szt. drzew oraz transport do miejsca składowania.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Warunki realizacji umowy

Zostały określone w Załączniku Nr 5 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.10.2023 13:49:04
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 16.10.2023 15:32:31
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

KASKADA-Tereny Zielone Adam Kantorski

Zberzyn 20 20
62-541 Zberzyn

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry