Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o sprzedaży surowca drzewnego z terenu działania Nadzoru Wodnego w Nowym Targu - POTOK LEJOWY - WITÓW

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 266-54-36 wewn. 12
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.3.5.560.23.2022.DR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.03.2024 14:40
 • Termin złożenia oferty
  29.03.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Działka ewid. nr 2857/30 obręb 0001 Czarny Dunajec, gmina m. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

Oferty należy składać pisemnie na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34,
34-400 Nowy Targ – Dziennik Podawczy, w kopercie wraz z adnotacją:

„Dotyczy sprzedaży drewna – pot. Lejowy m. Witów – nie otwierać do 29.03.2024 r. do godz. 10:15”.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert: 29.03.2024 r. godz. 10:15.

 1. Kryteria wyboru ofert: 100% Cena
 2. Oferta powinna zawierać:
  - Imię i nazwisko/nazwę firmy
  - Adres
  - Oferowaną cenę (brutto)

Prawo Organizatora przetargu:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Nowy Targ
ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 266-54-36
adres mailowy: nwnowytarg@wody.gov.pl

osoba do kontaktu:
NW Nowy Targ – Krzysztof Bobek – tel. (18) 266-54-36 wewn. 12

 

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry