Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż drewna - ZZ Przemyśl (cena wywoławcza obniżona o 25%)

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RP.ZPU.561.7.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.03.2024 12:00
 • Termin złożenia oferty
  02.04.2024 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego na prawym brzegu rzeki San w km 292+800 – 293+200 w m. Łukawica w ramach zadania RZ.ROZ.2810.10.2021,
z terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa w stosunku do którego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie, pozyskanego kosztem PGW WP, znajdującego się częściowo na działce nr 70 oraz działce nr 2, obręb Łukawica.

Ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych surowiec posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową (drewno pozyskane 2 lat temu).

Sprzedaż surowca drzewnego prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 rowu w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998) oraz Zarządzeniem nr 77/2022 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania pozyskanym surowcem drzewnym  
z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie.

W dniu 04.10.2023 r. ogłoszono przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego
z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, który został rozstrzygnięty w dniu 20.10.2024r. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono oferty. W dniu 27.11.2023 r. ogłoszono drugi raz przetarg na sprzedaż drewna, który został rozstrzygnięty w dniu 11.12.2023 r. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono oferty. Z uwagi na powyższe, w oparciu o §23 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia obniżono cenę wywoławczą o 25%.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry