Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie stanowisk roślin inwazyjnych na terenie ZZ Nysa

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.603 325 442
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  V.ROZ.2711.135.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.03.2024 10:30
 • Termin złożenia oferty
  04.04.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Usuwanie stanowisk roślin inwazyjnych na terenie ZZ Nysa:

1. Teren Nadzoru Wodnego w Kłodzku

2. Teren Nadzoru Wodnego w Otmuchowie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest będzie na 5-o krotna wycinka Barszczu Sosnowskiego z użyciem środków ochrony osobistej wraz z wywozem i utylizacją. Przedmiotowe prace mają na celu wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców pobliskich terenów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a oraz 7b

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące  prace obejmujące wycinkę barszczu – w rozumieniu przedmiotu niniejszego zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy w przedmiocie zamówienia, w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne – zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych prac w zakresie objętym umową oraz z zachowaniem należytej staranności

Informacje dodatkowe

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia. Termin odbycia wizji każdy z Wykonawców winien ustalić z pracownikiem odpowiedniego Nadzoru Wodnego:

- NW Kłodzko Pan Łukasz Mozgiel nr tel. 603 914 611

- NW Otmuchów Pan Jarosław Justyniarski nr tel. 532 032 132

Branże CPV

 • 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • V.ROZ.2711.135.2024
 • 1. Teren Nadzoru Wodnego w Kłodzku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • V.ROZ.2711.135.2024
 • 2. Teren Nadzoru Wodnego w Otmuchowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry