Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Nasadzenia drzew na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.134488993
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RK.ZPU.2711.14.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.03.2024 14:00
 • Termin złożenia oferty
  04.04.2024 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Nasadzenia drzew na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie” z podziałem na części:

Część 1. „Usługi realizacji decyzji dot. nasadzeń drzew na terenie Zarządu Zlewni  w Krośnie”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew wynikających z decyzji w ramach rekompensaty na działkach położonych w obrębie miasta Rzeszów.

Podmiotowe nasadzenia należy:

-  wykonać przy użyciu materiału sadzeniowego dobrej jakości,

- w przypadku narażenia na uszkodzenia powodowane przez zwierzynę lub wandali zastosować odpowiednie zabezpieczenie,

-  w przypadku wystąpienia suszy podlewać z zachowaniem odpowiednich zasad,

- pielęgnację roślin prowadzić ściśle według zaleceń projektu nasadzeń oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

Cześć 2. „Nasadzenia następcze po wycince wokół budynku zaplecza warsztatowo- magazynowego –Zbiornik Wodny Besko”.

Przedmiotowa usługa obejmuje wszelkie czynności niezbędne do przygotowania i wykonania nasadzenia zastępczego po wycince drzew wokół budynku zaplecza warsztatowo-magazynowego przy ZW Besko na działkach nr. 1101/42 i 821/8 położonych w Sieniawie, gm. Rymanów wraz z gwarancyjnym utrzymaniem (pielęgnacją) nasadzeń przez okres 3 lat od wykonania nasadzenia.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera „Dokumentacja techniczna”, która stanowi załącznik
nr 5 do zapytania ofertowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77211600-8 - Sadzenie drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • „Usługi realizacji decyzji dot. nasadzeń drzew na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”,

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • „Nasadzenia następcze po wycince wokół budynku zaplecza warsztatowo- magazynowego –Zbiornik Wodny Besko”

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry