Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie dokumentacji wraz z wnioskiem w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące odwodnienie gruntów i upraw za pomocą stacji pomp Sztormowa, dz. nr 392/3, obr. Wiślinka, gm. Pruszcz Gdański

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184
80-266 Gdańsk
tel.585599226
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.50.2024.ZZ.3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.04.2024 15:00
 • Termin złożenia oferty
  22.04.2024 23:55

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (wraz z instrukcją gospodarowania wodą, jeżeli jest wymagana przepisami prawa) na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów i upraw.

Stacja Pomp Sztormowa zlokalizowana jest na działce nr 392/3 w miejscowości Wiślinka, w gminie Pruszcz Gdański przy ujściu Kanału Piaskowego do Martwej Wisły, natomiast w odległości ok 500m w kierunku miejscowości Trzcinisko zlokalizowany jest Kanał Śledziowy, który również odprowadza wodę do Martwej Wisły. Kanał Śledziowy i Kanał Piaskowy są połączone Kanałem Gołębim. Na obydwu kanałach zamontowane są wrota sztormowe, które pozostają otwarte podczas niskich stanów wody w Martwej Wiśle, umożliwiając swobodny odpływ wód. Wrota zamykają się automatycznie podczas wysokich stanów wód na Martwej Wiśle, spowodowanej m. in. silnymi wiatrami, tzw. cofką

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego oraz postanowieniami zawartymi w umowie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego oraz postanowieniami zawartymi w umowie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z warunkami oraz postanowieniami zawartymi w umowie i Opisie przedmiotu zamówenia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Branże CPV

 • 22473000-6 - Instrukcje techniczne
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Instytut OZE

ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry