Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19081,Naprawa-zasuwy-prawej-na-glowie-dolnej-Sluzy-Zacisze.html
14.06.2024, 05:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa zasuwy prawej na głowie dolnej Śluzy Zacisze

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.717479394
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  VC.ROZ.2711.124.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2024 13:00
 • Termin złożenia oferty
  10.04.2024 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zasuwy prawej na głowie dolnej Śluzy Zacisze. Szczegółowy zakres prac określa Przedmiar prac stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał samodzielnie min. 1 zamówienie obejmujące roboty polegające na montażu, remoncie, naprawie itp. elementów wyposażenia budowli piętrzących wodę na wysokość min. 2,0 m, takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki wyposażonych w ruchome elementy piętrzące (klapy, zasuwy, wrota śluz, zamknięcia segmentowe itp.).

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.