Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa skarp rzeki Ner

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.573901696
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2024 14:00
 • Termin złożenia oferty
  10.04.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinkowych prac awaryjnych o charakterze naprawczym i remontowym w ramach zadania pn.: Zabudowa skarp rzeki Ner, na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - Nadzoru Wodnego Poddębice.

Szczegółowe informację oraz zakres prac zawierają: Opisy Przedmiotu Zamówienia – stanowiące Załączniki nr 1-3 oraz Przedmiary prac– stanowiące Załączniki nr 6-8.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W ramach prac związanych z realizacją przedmiotowych robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru technicznego prowadzonego przez pracownika posiadającego stosowne uprawnienia branżowe oraz zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S
 • Część 1 – Zabudowa prawej skarpy rzeki Ner w km 21+200 do km 25+000

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S
 • Część 2 – Awaryjna zabudowa prawej skarpy rzeki Ner w m. Zimne – Rydzyna w km 28+00 do km 28+600

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S
 • Część 3 – Awaryjna zabudowa lewej skarpy rzeki Ner w m. Zbylczyce w km 22+700 do km 22+950

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry