Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przebudowa ogrodzenia na terenie ZZ Przemyśl – cz. II

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
tel.16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RP.ZPI.2711.1.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.05.2024 13:00
 • Termin złożenia oferty
  15.05.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pozostałej części istniejącego ogrodzenia w Zarządzie Zlewni w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl.

Obiekt zlokalizowany jest w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie „A” ochrony konserwatorskiej obejmującej krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy Przemyśl oraz na obszarze i na terenie górniczym gazu ziemnego „Przemyśl 1”.

Zamawiający uzyskał pozwolenie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę ogrodzenia tj. bramy wjazdowej, furtek oraz przęseł ogrodzeniowych wykonanych ze stali w kolorze grafitowym, a także wykonanie podmurówki z bloczków betonowych w kolorze grafitowym (decyzja nr
IRN-II.5152.12.376.2023.MBB z dnia 31.10.2023 r.).

Decyzja jest ważna do 31 grudnia 2024 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

 • środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane;
 • nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego;
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
 • wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzielenia zamówienia.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Wzór umowy (zlecenia)

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry