Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przegląd rozdzielnic niskiego napięcia i baterii kondensatorów dla przepompowni na terenie ZZ w Kole

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kole

Zarząd Zlewni w Kole

B. Prusa 3
62-600 Koło
tel.632880175
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.271.267.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.05.2024 13:30
 • Termin złożenia oferty
  22.05.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

a) przegląd w obiektach wszystkich rozdzielnic nn-0,4 kV wraz z dokręceniem połączeń śrubowych, oceną stanu zainstalowanej aparatury,

b) przegląd szaf baterii kondensatorów wraz z pomiarami sprawności pod względem kompensacji mocy,

c) pomiar rezustencji izolacji rozdzielnic głównych nn-0,4, baterii kondensatorów, szaf sterujących pompami,

d) analiza i propozycja optymalizacji kompensacji mocy biernej wraz z wyceną,

e) wykonanie protokołów z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych,

f) wykonanie wyceny do naprawy stwierdzonych usterek

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dysponować osobami – zespołem, składającym się z co najmniej dwóch niżej wymienionych osób, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, a mianowicie:

 • min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowych do        i powyżej 1 kV z aparaturą kontrolno-pomiarową, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji                 i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.
 • min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru przy elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do i powyżej 1 kV z aparaturą kontrolno- pomiarową niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji                 i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.

 

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PHU VIKING Krzysztof Dziubiński

Działki ul.Bukowa 15
96-315 Wiskitki

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry