Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont ujęcia wał czołowy Jeziora Drużno

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
tel.55 232 54 25 wew. 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.80.2024.ZZ.2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.05.2024 14:00
 • Termin złożenia oferty
  22.05.2024 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

W celu usunięcia uszkodzenia ujęcia wody na wale czołowym Jeziora Drużno w km 9+621, obręb Węgle - Żukowo, gmina Markusy należy wykonać nw. roboty:

 

 • Demontaż drogi z płyt drogowych – 6,0x6,0 = 36,0 m2
 • Wykonanie grodzy ziemnych / worki/ - 15,0 m3
 • Roboty ziemne /wykopy/ - 12,0 x 4,0 x 2,5 = 120,0 m3
 • Pompowanie wody – 36,0 godz.
 • Demontaż elementów betonowych / przyczółki wlot + wylot / - 2 szt.
 • Demontaż istn. Zastawki śrubowej 2x500 - 1 szt.
 • Demontaż rurociągu bet. 2 x 12,0 m  dn 500 – 24,0 mb
 • Wykonanie fundamentu żwirowego 12,0 x 1,5 x 0,5 = 9,0 m3
 • Zakup i montaż rurociągu PP DN 500 – 12,0 mb
 • Wykonanie zasypki rurociągu – 12,0 x 4,0 x 2,5 = 120,0 m,3
 • Wykonanie fundamentu betonowego pod wlot i wylot – 1,5 x 1,5 x 0,3 – 2 szt. = 1,35 m3
 • Zakup i montaż prefabrykatów KPED 02.19 / wlot  szandorowy + wylot/ - 2 szt.
 • Zakup i montaż zastawki naściennej DN500 – 1 szt.
 • Odtworzenie drogi z płyt drogowych – 36,0 m2
 • Demontaż grodzy ziemnych /worki/ - 15,0 m3
 • Humusowanie i obsiew skarp – 5,0 x 2,0 – 2 skarpy = 20,0 m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

      -w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na naprawie lub przebudowie wałów przeciwpowodziowych (należy wypełnić załącznik nr 9),

-jedną osobę, która będzie nadzorowała wykonywanie robót      budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Usługowe .Insmel spółka cywilna.

Nowakowo 16F
82-310 Nowakowo

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry