Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ogłoszenie o sprzedaży surowca drzewnego z terenu działania Nadzoru Wodnego Zakopane - pot. Biały Dunajec w m. Szaflary

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.608 605 188
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.3.7.560.7.2023.DS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2024 07:30
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja surowca drzewnego:

Miejsce składowania zlokalizowane jest na naprzeciwko posesji przy ul. Nadwodnia 12 w m. Szaflary (dz. ew. nr 8797 obręb 0006 Szaflary).

2. Dane kontaktowe:

PGW WP Nadzór Wodny Zakopane
ul. Szymony 17A
34-500 Zakopane
e-mail: nw-zakopane@wody.gov.pl
Osoba do kontaktu:
Dorota Szwajnos – tel. 608 605 188

3. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać pisemnie na adres: PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny Zakopane, ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopane – Dziennik podawczy, w zamkniętej kopercie z adnotacją: Dotyczy sprzedaży drewna NW Zakopane pot. Biały Dunajec w m. Szaflary– nie otwierać do 20.05.2024 r. do godz. 10.15.

Oferty należy złożyć do dnia 20.05.2024 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert w dniu 20.05.2024 r. godz. 10.15.

4. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko / nazwę firmy, adres i dane kontaktowe oraz oferowaną cenę brutto.

5. Kryteria wyboru ofert:  Cena – 100 %

6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry