Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty zabezpieczające w miejscu awarii skarpy rz. Bystrzyca, m. Zagórze Śląskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Legnicy

Zarząd Zlewni w Legnicy

M. Rataja 32
59-220 Legnica
tel.(76) 862 70 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  V.ROZ.2711.239.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.05.2024 14:00
 • Termin złożenia oferty
  29.05.2024 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót zabezpieczających w postaci narzutu kamiennego na długości 36 m w miejscu oberwania prawego brzegu rzeki Bystrzycy, wykonanie przekopu na odkład w granicy działki koryta rzeki na dł. 110 m. Szczegółowy zakres obejmuje formularz wyceny ofertowej  Załącznik Nr 2 do Zapytania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Oferent wykonał w ostatnich 5-ciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj.: protokoły odbioru, referencje, poświadczenia itp.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"JW HYDROKOMBUD SPÓŁKA JAWNA, JAN JANICZEK, WALDEMAR KOCJAN"

3 Maja 9 /3
58-320 Walim

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry