Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno - pomiarowej z silnikiem zaburtowym typu JET wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową w ramach zadania „Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.63.2020.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.10.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  09.10.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.10.2020 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno - pomiarowej z silnikiem zaburtowym typu JET wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową w ramach zadania „Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

6. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 SIWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 34521000-5 - Łodzie specjalistyczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.10.2020 07:53:13
 • Zamówienia Białystok

 • W związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający informuje o dostępności transmisji on-line z sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 09.10.2020 r. do godziny 11.00 na adres anita.grygorowicz@wody.gov.pl Zamawiający w wiadomości zwrotnej udostępni link do transmisji, o której mowa wyżej w programie Microsoft Teams.
 • 27.10.2020 09:10:33
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry