Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 73
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/120/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.10.2020 12:00
 • Termin składania ofert
  02.12.2020 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  02.12.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na części:

1)Część I: zestaw komputerowy z klawiaturą, myszą wraz z dwoma monitorami (TYP 1 – 570 kompletów); łączna ilość monitorów 1140 szt. + dodatkowe 535 szt. co daje 1675 szt. monitorów;

2)Część II: zestaw komputerowy z klawiaturą, myszą wraz z dwoma monitorami (TYP 2 – 198 kompletów); łączna ilość monitorów 396 szt. + dodatkowe 412 szt. co daje 808 szt. monitorów;

3)Część III: komputer przenośny (typu laptop) z zasilaczem, torbą, stacją dokującą z osobnym zasilaczem, klawiaturą, myszą oraz dwoma monitorami (TYP 3 – 720 kompletów); łączna ilość monitorów 1440 szt.

4)Część IV: doposażenie posiadanych przez Zamawiającego 166 laptopów Dell Vostro 3590 i 10 laptopów Dell Vostro 5490 o stację dokującą typ 1 – 166 szt., stację dokującą typ 2 – 10 szt., monitor 23,8” – 352 szt., klawiaturę USB i mysz USB – 176 kompletów oraz torbę typ 1 – 166 szt. i torbę typ 2 – 10 szt.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część I: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Część II: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Część III: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Część IV: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

Branże CPV

 • 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
 • 30213100-6 - Komputery przenośne
 • 30213300-8 - Komputer biurkowy
 • 30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
 • 30231300-0 - Monitory ekranowe
 • 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.11.2020 20:15:48
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
 • 03.12.2020 15:12:40
 • Anna Paśniczek

 • Termin związania ofertą
 • 28.01.2021 15:13:40
 • Anna Paśniczek

 • Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 30.03.2021 14:57:12
 • Anna Paśniczek

 • Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 28.05.2021 15:56:03
 • Piotr Komisarczyk

 • .
 • 02.06.2021 11:45:18
 • Anna Paśniczek

 • .
 • 10.06.2021 15:18:37
 • Anna Paśniczek

 • .

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część I
 • Część I: zestaw komputerowy z klawiaturą, myszą wraz z dwoma monitorami (TYP 1 – 570 kompletów); łączna ilość monitorów 1140 szt. + dodatkowe 535 szt. co daje 1675 szt. monitorów

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część II
 • Część II: zestaw komputerowy z klawiaturą, myszą wraz z dwoma monitorami (TYP 2 – 198 kompletów); łączna ilość monitorów 396 szt. + dodatkowe 412 szt. co daje 808 szt. monitorów

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część III
 • Część III: komputer przenośny (typu laptop) z zasilaczem, torbą, stacją dokującą z osobnym zasilaczem, klawiaturą, myszą oraz dwoma monitorami (TYP 3 – 720 kompletów); łączna ilość monitorów 1440 szt.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część IV
 • Część IV: doposażenie posiadanych przez Zamawiającego 166 laptopów Dell Vostro 3590 i 10 laptopów Dell Vostro 5490 o stację dokującą typ 1 – 166 szt., stację dokującą typ 2 – 10 szt., monitor 23,8” – 352 szt., klawiaturę USB i mysz USB – 176 kompletów oraz torbę typ 1 – 166 szt. i torbę typ 2 – 10 szt.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry