Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup sprzętu serwerowego dla KZGW

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.(22) 375-37-73
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/226/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.10.2020 16:00
 • Termin składania ofert
  07.12.2020 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  07.12.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu serwerowego dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1-9 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

3. Termin realizacji zamówienia:

1) dostawa serwerów i urządzeń sieciowych - do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) usługa uruchomienia serwerów - do 40 dni kalendarzowych od dnia dostawy sprzętu.

Branże CPV

 • 48821000-9 - Serwery sieciowe
 • 51611100-9 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.11.2020 19:33:16
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
 • 12.11.2020 20:47:12
 • Katarzyna Dolecka

 • Zmiana terminu realizacji
 • 12.11.2020 20:49:31
 • Katarzyna Dolecka

 • Zmiana treści SIWZ
 • 27.11.2020 12:56:17
 • Katarzyna Dolecka

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
 • 02.02.2021 09:11:01
 • Katarzyna Dolecka

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry