Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3370,Remont-jazu-nr-29-w-km-23500-Olobok-NW-Ostrow-WLKP-ZZ-Kalisz.html
2021-08-03, 00:53

Strona znajduje się w archiwum.

Remont jazu nr 29 w km 23+500 Ołobok – NW Ostrów WLKP. – ZZ Kalisz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2811.26.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2020 11:00
 • Termin złożenia oferty
  09.11.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont jednego jazu nr 29 w km 23+500 rzeki Ołobok w zakresie przywrócenia piętrzenia wody w cieku Ołobok w sposób zwiększający retencję korytową.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.11.2020 10:16:13
 • Dominika Bury

 • Witam.
  W jaki sposób złożyć ofertę, przez platformę podpisaną podpisem kwalifikowanym, czy w wersji papierowej osobiście ?
  Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2020 roku, do godziny 12:00, w siedzibie Zamawiającego w Kalisz, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl . W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną w ślad za tym, ofertę należy dosłać również poczta tradycyjną. Przesłać ofertę drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Zapytanie ofertowe: nr sprawy PO.ZPU.2.2811.26.2020 - Remont jazu nr 29 w km 23+500 Ołobok – NW Ostrów WLKP. – ZZ Kalisz ”

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.