Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na rzece Krzekna i Kanale Babińskim na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie"

Zapytanie ofertowe
obiekt nr 2 „Kanał Babiński – pilne prace utrzymaniowe w km 0+000 - 6+230”

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.91 577 09 66, wew. 4
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2811.288.2020
 • Numer części
  2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.11.2020 14:00
 • Termin złożenia oferty
  13.11.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód.

Obiekt nr 1 (rzeka Krzekna):

 1. ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,
 2. hakowanie roślinności z dna cieku,
 3. wycinka roślinności z dna,
 4. mechaniczne odmulenie z rozplantowaniem,
 5. usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń z koryta cieku,
 6. nadzór przyrodniczy.

Obiekt nr 2 (Kanał Babiński):

 1. ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,
 2. hakowanie roślinności z dna cieku,
 3. mechaniczne odmulenie z rozplantowaniem,
 4. oczyszczenie przepustów,
 5. usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń z koryta cieku,
 6. nadzór przyrodniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Przedmiary załączone do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - do dnia 21 grudnia 2020 r.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry