Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usługi utrzymania zapasowego łącza dostępu do Internetu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 3 774
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/223/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.11.2020 10:00
 • Termin składania ofert
  28.12.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.12.2020 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania zapasowego łącza dostępu do Internetu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej został określony w punkcie 7.2.1 SIWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej został określony w punkcie 7.2.2 SIWZ.

Branże CPV

 • 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP)

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.12.2020 11:32:20
 • Anna Jurczak

 • 11.12.2020 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ. Zaktualizowany został Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
 • 11.12.2020 11:36:07
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający zmienia termin składania oraz termin otwarcia ofert na dzień 18.12.2020 r.
 • 16.12.2020 12:38:34
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert na dzień 28.12.2020 r.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry