Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 3 774
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/184/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.11.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  03.12.2020 13:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.12.2020 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej został określony w punkcie 7.2.1 SIWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej został określony w punkcie 7.2.2 SIWZ.

Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie papierowej u Zamawiającego, przesłać pocztą lub przez posłańca.
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

Branże CPV

 • 64215000-6 - Usługi telefonii internetowej (IP)

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.11.2020 11:48:30
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
 • 24.11.2020 19:27:55
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry