Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rzeszów i podległych Zarządów Zlewni”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.0178548969
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROH.2811.30.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.11.2020 13:00
 • Termin złożenia oferty
  27.11.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych
zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”
w podziale na następujące części:
1) Zakup środków ochrony przeciwpożarowych oraz apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej dla
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rzeszów i podległych Zarządów Zlewni
2) Zakup środków antyseptycznych i dezynfekujących dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda z wyżej wymienionych części stanowi
odrębną część przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną część lub wszystkie części zamówienia.
O ile niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich
części zamówienia.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1
do „Zapytania ofertowego”

Branże CPV

 • 44480000-8 - Różny sprzęt gaśniczy

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry