Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie skarpy wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego w m. Przebrno w km 0+500 – 0+580

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
tel.+48 55 232 57 25 wew. 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.281.375.2020.ZZ.E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.11.2020 17:00
 • Termin złożenia oferty
  03.12.2020 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczenie skarpy wału przeciwpowodziowego

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gr. kat. III
  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na odległość.  do 20 km - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU GRUNTU -  360 m3
 • zakup i pogrążenie grodzic winylowych typu GW długości 2,0 m w grunt kat III mb 80
 • wbudowanie gruntu w nasyp przy udarowym 3 etapowym dogęszczeniu   - 360 m3
 • plantowanie skarp i korony nasypów kat. gr. III przy robotach  wodno-melioracyjnych–120 m2
 • wykonanie i ułożenie materacy siatkowo-kamiennych na geowłókninie na wcześniej wykonanym podłożu na skarpie wału 36 m3
 • Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót , wywóz wszelkich pozostałości i nieczystości, uporządkowanie korony i skarp wału poprzez usuniecie wszelkich wgnieceń i zapadlisk powstałych podczas wykonanych prac i dowozu materiałów – 1740 m2

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od przekazania terenu Wykonawcy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Tadeusz Sobiecki Zakład Usług Melioracyjnych

Portowa 2 /82-100
82-100 Nowy Dwór Gdański

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry