Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4151,Prace-utrzymaniowe-na-obiektach-Zbiornika-Wodnego-Poraj-rowy-drenazowe.html
2021-08-03, 00:17

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – rowy drenażowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.(34) 31 47 770; 608-689-020
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.5.2811.27m.2020.TP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.12.2020 11:00
 • Termin złożenia oferty
  07.12.2020 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zadania p.n. „PRACE UTRZYMANIOWE NA OBIEKTACH ZBIORNIKA WODNEGO PORAJ – ROWY DRENAŻOWE” – ZBIORNIK WODNY PORAJ, m. Poraj, gm. Poraj, pow. myszkowski, woj. śląskie.
W ramach przedmiotowych robót planuje się wykonanie prac konserwacyjnych na rowach drenażowych związanych z prawidłowym utrzymaniem obiektów zbiornika wodnego.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.