Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługę asysty eksperckiej dla Projektu pn. „Wirtualny Informator Rzeczny”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48223720273
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIK/303/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.12.2020 21:00
 • Termin składania ofert
  05.02.2021 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  05.02.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa asysty eksperckiej dla Projektu pn. „Wirtualny Informator Rzeczny”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik Nr 1 do SIWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej został określony w pkt 7 SIWZ

Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2 Os Priorytetowa „E-administracja i Otwarty Rząd" Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", wspołfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Branże CPV

 • 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
 • 72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
 • 72224200-3 - Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
 • 72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
 • 72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania
 • 72246000-1 - Usługi doradcze w zakresie systemów
 • 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.01.2021 16:04:35
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
 • 25.01.2021 15:20:09
 • Katarzyna Karczewska

 • zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 07.05.2021 11:14:30
 • Anna Paśniczek

 • Postępowanie zakończono

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry