Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciw filtracyjna IV etap

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 303
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.10.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.03.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  21.04.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.04.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wiertniczo iniekcyjną na zaporze bocznej obok pompowni nr 4 zbiornik wodny Tresna w m. Zarzecze. Realizacja prac obejmuje roboty na odcinku nr III na długości około 70 mb na którym należy wykonać 136 otworów o głębokości średnio 12 m każdy (1632 mb), w których zostaną przeprowadzone prace uszczelniające z użyciem iniekt

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Wzorem umowy - zał. nr 1 do SWZ

Informacje dodatkowe

UWAGA:

Spotkanie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021r. o godz. 1000 .

Miejsce spotkania: Zarzecze Pompownia nr 4, ul. Starowiejska BN.

Branże CPV

 • 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.04.2021 10:01:31
 • Halina Łukaszyk

 • pomyłkowo wpisano o jedną cyfrę za dużo
 • 21.04.2021 10:04:18
 • Halina Łukaszyk

 • Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 945 280,85 PLN brutto.
 • 12.05.2021 11:24:08
 • Halina Łukaszyk

 • zmiana terminu związania ofertą
 • 28.06.2021 14:30:34
 • Halina Łukaszyk

 • W dniu 28.06.2021r. opublikowano Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry