Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.11.2021.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.04.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  06.05.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.05.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach

Część 1 - Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w km 0+000 - 1+780 w m. Bieruń, gm. Bieruń (klasa III) i w km 5+400 – 7+940 w m. Jedlina, gm. Bojszowy (klasa III)

Część 2 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+816, m. Wola, gm. Miedźna

Część 3 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wały     cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+750 oraz 0+000-0+590, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

Część 4 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Pszczynki w km 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy

Część 5 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

Część 6 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+575, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

Część 7 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowice, gm. Pszczyna

Część 8 - Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+0000+398, m. Grzawa, gm. Miedźna

Część 9 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 57+200-59+668, gm. Strumień, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 10 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 63+285-73+744, gm. Skoczów, Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 11 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 74+059-80+549, gm. Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 12 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 69+343-70+005, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 13 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 63+085-68+890, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 14 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 72+292-79+770, gm. Ustroń,           pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 15 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennica w km 0+040-2+403, gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 16 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennica w km 0+067-12+070, gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 17 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej w km 6+600-7+100, gm. Strumień, pow. cieszyński, woj. Śląskie

Część 18 – Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczki wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice

Ciek Trzebyczka w km 0+000 – 6+000 (L+P) w m. Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie oraz gm. Siwierz, pow. będziński, woj. śląskie (klasa IV)

Część 19 – Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice

Ciek Jaworznik w km 0+000 – 0+950 (L) oraz w km 0+000 – 0+937 (P) w gm. Wojkowice, pow. będziński, woj. śląskie (klasa IV)

Część 20 – Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku   Wielonka wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice

Ciek Wielonka w km 0+000 – 0+967 (L) oraz w km 0+000 – 0+935 (P) w gm. Wojkowice, pow. będziński, woj. Śląskie (klasa IV)

Część 21 - Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice

Część 22 - Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km m. Landek, Iłownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice

Część 23 - Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice

Część 24 - Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego klasy IV cieku Łękawka na dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice

Część 25 - Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł. 10,500 km w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie warunki zamówienia zostały określone w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie warunki zamówienia zostały określone w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie warunki zamówienia zostały określone w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie warunki zamówienia zostały określone w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w km 0+000 - 1+780 w m. Bieruń, gm. Bieruń (klasa III) i w km 5+400 – 7+940 w m. Jedlina, gm. Bojszowy (klasa III)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+816, m. Wola, gm. Miedźna

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wały cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+750 oraz 0+000-0+590, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Pszczynki w km 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+575, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowice, gm. Pszczyna

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Kontrola 5-letnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obejmująca wykonanie oceny stanu technicznego wraz z protokołem - wał rzeki Wisły w km 0+0000+398, m. Grzawa, gm. Miedźna

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 57+200-59+668, gm. Strumień, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 63+285-73+744, gm. Skoczów, Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 74+059-80+549, gm. Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 69+343-70+005, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 63+085-68+890, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 72+292-79+770, gm. Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennica w km 0+040-2+403, gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 16
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennica w km 0+067-12+070, gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 17
 • Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej w km 6+600-7+100, gm. Strumień, pow. cieszyński, woj. Śląskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 18
 • Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczki wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice Ciek Trzebyczka w km 0+000 – 6+000 (L+P) w m. Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie oraz gm. Siwierz, pow. będziński, woj. śląskie (klasa IV)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 19
 • Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice Ciek Jaworznik w km 0+000 – 0+950 (L) oraz w km 0+000 – 0+937 (P) w gm. Wojkowice, pow. będziński, woj. śląskie (klasa IV)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 20
 • Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice Ciek Wielonka w km 0+000 – 0+967 (L) oraz w km 0+000 – 0+935 (P) w gm. Wojkowice, pow. będziński, woj. Śląskie (klasa IV)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 21
 • Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 22
 • Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km m. Landek, Iłownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 23
 • Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 24
 • Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego klasy IV cieku Łękawka na dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 25
 • Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł. 10,500 km w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry