Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup systemu MS PowerBi Pro do prezentacji analizy danych dla 50 użytkowników na 1 rok

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.preferowany kontakt - platforma zakupowa lub email
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/84/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2021 00:00
 • Termin złożenia oferty
  06.05.2021 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia – zakup systemu MS PowerBI Pro dla 50 użytkowników na 1 rok. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oprogramowania zawiera załącznik o nazwie – „Wymagania dotyczące systemu prezentacji analizy danych PowerBi Pro (per user)”.

Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania dostawy, sposobu oraz formy jego wniesienia: Licencję na program wraz z kluczem i innymi niezbędnymi do uruchomienia programu dodatkami w wersji elektronicznej należy dodać do konta licencji PGWWP w firmie Microsoft. Wybrany w postepowaniu Wykonawca musi przesłać do Zamawiającego maila z podpisanym z jego strony protokołem odbioru bez wypełnienia pola z datą (skan z podpisem i pieczęcią firmową). Gdy program pojawi się w portalu Zamawiającego protokół zostanie podpisany przez wskazanego ze strony Zamawiającego pracownika i odesłany do Wykonawcy drogą mailową na wskazany w formularzu ofertowym adres. Odesłany protokół odbioru będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT z terminem płatności 21 dni. Ze strony Zamawiającego protokół podpisuje Pan Michał Kowalik lub Pan Cyprian Karol. Faktura ma zostać wysłana na adresy podane w punkcie 3. Faktura ma obejmować płatność za subskrypcję oprogramowania dla 50 użytkowników na 12 miesięcy (Zamawiający nie przewiduje możliwości opłacenia oprogramowania w częściach, tylko jednorazowo z góry). Za datę startową licencji Zamawiający przyjmie dzień w którym oprogramowanie będzie dostępne na jego portalu w firmie Microsoft.

Branże CPV

 • 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

RED OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Grzybowska 80/82 80/82
00-844 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry