Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r6519,Regulacja-Srebrnego-Potoku-km-0000-12167-miasto-Elblag-gmina-Milejewo-woj-warmin.html
2021-10-19, 04:49

Strona znajduje się w archiwum.

Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo, woj. warmińsko – mazurskie

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
tel.+48 55 232 57 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2811.131.2021.ZZ.2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  01.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Regulacja  Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo, woj. warmińsko – mazurskie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych do wykonania zadania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych na Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN–-15kV z projektowanym zbiornikiem retencyjnym poprzez wybudowanie linii kablowych SN–15kV. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania: zdolność techniczna i kwalifikacje: zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy: 
 
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ostatnich 7 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu linii energetycznej kablowej o napięciu min. SN -15kV. 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą informację na temat nazwy i przedmiotu wykonania usługi, wartości brutto w PLN, daty wykonania usługi, odbiorcy usługi (nazwa, adres, nr telefonu). 
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 poz.1333 ze zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy

Branże CPV

 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

BPE Biuro Projektów Elektroenergetycznych w Gdańsku Łukasz Szokalski

Migdałowa 48 48
80-126 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.