Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.39.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  10.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Potok Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Pstrużnik, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 0+000-1+235 zlokalizowany jest na terenie miasta Trzebinia, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski.

Celem prac na potoku Pstrużnik jest udrożnienie koryta oraz lokalna naprawa płyt ażurowych na skarpach i w dnie potoku. 

Część 2: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski”

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Ropa, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 0+000-2+210 zlokalizowany jest na terenie miasta Trzebinia, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski.

Celem prac utrzymaniowych na potoku Ropa jest wykoszenie, udrożnienie koryta, oczyszczenie płyt, oczyszczenie wskazanych przepustów oraz naprawa 3 progów w dnie potoku z płyt ażurowych. 

Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia”

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Młoszówka, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 0+000-5+100 zlokalizowany jest na terenie miejscowości Piła Kościelecka i Młoszowa, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski.

Celem prac utrzymaniowych na potoku Młoszówka jest wykoszenie skarp potoku, udrożnienie i usunięcie zatorów, oczyszczenie przepustów, lokalne wyrównanie skarp potoku (z zakupionego gruntu) wraz z odtworzeniem zniszczonej opaski podwójnej z kiszki faszynowej leśnej, ponadto oczyszczenie ubezpieczenia z płyt i bruku na skarpach potoku.

Część 4: „Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Luszówka, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim.

Celem prac utrzymaniowych na potoku Luszówka jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów.

Zakres prac będzie obejmował: wykoszenie skarp, lokalną wycinkę zakrzaczeń, przywrócenie drożności koryta poprzez lokalne usunięcie nanosów, oczyszczenie płyt w dnie i na skarpach, rozbiórkę zniszczonych umocnień z kiszki, naprawa opasek z podwójnych kiszek faszynowych na długości 80 m obustronnie, wycinkę 1 szt. zagrażającego powaleniem drzewa (z uwagi na bezpieczeństwo osób poruszających się po przyległym terenie).

Część 5: „Utrzymanie potoku Chechło w km 8+814-9+711, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów”

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Chechło, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim.

Celem prac utrzymaniowych na potoku Chechło jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów.

Zakres prac będzie obejmował wykoszenie skarp, lokalną wycinkę zakrzaczeń, przywrócenie drożności koryta poprzez usunięcie przetamowań w dnie potoku, likwidację wyrw w skarpach potoku – narzutem kamiennym luzem z kamienia ciężkiego na geowłókninie oraz naprawę opasek z podwójnych kiszek faszynowych i z narzutu kamiennego (nad opaską z kiszek) na długości 150 m obustronnie. Dojazd do miejsca wykonywania prac jest utrudniony

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- zdolności technicznej lub zawodowej

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, Wykonawca że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie) polegającą na konserwacji, utrzymaniu lub udrożnieniu rzeki lub potoku.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.06.2021 15:26:12
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.
 • 11.06.2021 12:08:11
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
 • 02.07.2021 12:07:14
 • Iwona Jaroś

 • Informacja o wyborze cz. 2, 3, 4, 5
 • 05.07.2021 15:03:59
 • Iwona Jaroś

 • Informacja o wyborze cz.1

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • część 1
 • Potok Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 2
 • Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 2
 • Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 4
 • Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 5
 • Utrzymanie potoku Chechło w km 8+814-9+711; 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry