Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.07.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  30.07.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.07.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi  polegające na: wykonywaniu przeglądów technicznych instalacji elektrycznych, energetycznych, wykonaniu pomiarów transformatorów, opracowaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, badaniu elektronarzędzi, badaniu sprzętu dielektrycznego na terenie jednostek podległych RZGW w Gdańsku w podziale na 5 części:

Część 1: wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) dla pięciu punktów poboru ZZ Tczew

Część 2: wymiana przepalonych naświetlaczy na słupach oświetleniowych na terenie Bazy Postojowej Barek w Korzeniewie

Część 3: przeglądy instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne dla ZZ Chojnice

Część 4: wykonanie  pomiarów okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, w tym przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych oraz pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji na obiektach dla ZZ Gdańsk

Część 5: przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznych, przeglądy okresowe pięcioletnie instalacji elektrycznych i energetycznych, badanie sprzętu elektroizolacyjnego, pomiary elektryczne elektronarzędzi, pomiary elektryczne rozdzielni elektrycznej, pomiary elektryczne silników wyciągów i suwnic dla ZZ Toruń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

opisane we wzorze umoy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

Branże CPV

 • 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
 • 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
 • 71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.07.2020 09:54:29
 • Aleksandra Mieczkowska

 • 21.07.2020r. - Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.07.2020r.
 • 21.07.2020 09:55:46
 • Aleksandra Mieczkowska

 • 21.07.2020r. - Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
 • 23.07.2020 15:57:00
 • Aleksandra Mieczkowska

 • 23.07.2020r. - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 30.07.2020 15:17:05
 • Aleksandra Mieczkowska

 • 30.07.2020r. - Informacja z otwarcia ofert
 • 31.07.2020 12:20:04
 • Aleksandra Mieczkowska

 • 31.07.2020r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1, 3, 5
 • 07.08.2020 10:28:49
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Część 1: wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) dla pięciu punktów poboru ZZ Tczewwykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) dla pięciu punktów poboru ZZ Tczew

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Część 2: wymiana przepalonych naświetlaczy na słupach oświetleniowych na terenie Bazy Postojowej Barek w Korzeniewie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Część 3: przeglądy instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne dla ZZ Chojnice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Część 4: wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, w tym przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych oraz pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji na obiektach dla ZZ Gdańsk

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Część 5: przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznych, przeglądy okresowe pięcioletnie instalacji elektrycznych i energetycznych, badanie sprzętu elektroizolacyjnego, pomiary elektryczne elektronarzędzi, pomiary elektryczne rozdzielni elektrycznej, pomiary elektryczne silników wyciągów i suwnic dla ZZ Toruń

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry