Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.44.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.06.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  05.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia  pn. „Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec ".   

2.   Na przedmiot zamówienia składa się:

 1. System monitoringu wizualnego.
 2. Układ krat naprowadzających
 3. Wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna
 4. Układ monitoringu migracji ryb (anten) z wykorzystaniem pasywnych technik telemetrycznych HDX/RFID
 5. Układ zasilania urządzenia z paneli fotowoltaicznych

3. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i przetestowania urządzeń wskazanych w punkcie 4 na przepławce w km 69+ 720 rzeki Wisłoki, m. Mokrzec, gm. Pilzno. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. przeprowadzenia szkolenia (min. dwóch osób) z montażu i obsługi systemu
 2. zapewnienia darmowej aktualizacji oprogramowania systemu przez okres równy okresowi gwarancji,
 3. urządzenia by po uruchomieniu, w miejscu wyznaczonym na przepławce, były w pełni  gotowe do pracy,
 4. załączenia  do urządzeń następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):
  1. dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy, eksploatacji i zasad bezpieczeństwa,
  2. dokumenty potwierdzające osiągnięcie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z zadanymi parametrami,
  3. karta gwarancyjna,
  4. innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia określają: załączniki  do swz, tj.  projekt umowy  oraz opis przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 31644000-2 - Różne rejestratory danych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.06.2021 14:05:12
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 05.07.2021 10:02:13
 • Marzena Pomorska

 • Kwota, jaką zamawijący zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry