Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7295,Szkolenie-MoR-Foundation.html
2022-10-07, 11:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie - M_o_R® Foundation

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 92
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KZGW/KLL/125/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.06.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  30.06.2021 18:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie stosownych informacji w formularzu ofertowym oraz załączenie i wysłanie zaświadczenia o wpisie CEIDG lub wyciągu z KRS.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie stosownych informacji w formularzu ofertowym. 

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie unieważnione: Do postępowania nie zgłosił się żaden Oferent..

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.