Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego

Zbycie mienia - Przetarg

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Żywcu

Zarząd Zlewni w Żywcu

Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel.(12) 628 41 32
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ZOO.5.561.6.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  20.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż surowca drzewnego

Informacje dodatkowe

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie w postaci elektronicznej.

Wypełniony formularz ofertowy należy podpisać, następnie zeskanować  i wysłać poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl w terminie: do dnia 20 czerwca 2021 r. do godz. 11:00.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry