Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.62.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  05.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polske.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Część 2 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,

Część 3 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Część 4 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

Część 5 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

Część 6 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

Część 7 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Część 8 - Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

-dla części 1 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 17 700,00 zł. brutto.

-dla części 2 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 9 500,00 zł. brutto

-dla części 3 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 38 000,00 zł. brutto

-dla części 4 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 36 000,00 zł. brutto

-dla części 5 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 31 000,00 zł. brutto

-dla części 6 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 20 000,00 zł. brutto

-dla części 7 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 39 000,00 zł. brutto

-dla części 8 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 50 000,00 zł. brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 18424300-0 - Rękawice jednorazowe
 • 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • 33711900-6 - Mydło
 • 33761000-2 - Papier toaletowy
 • 33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk
 • 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
 • 39224310-4 - Szczotki toaletowe
 • 39224340-3 - Kosze
 • 39525100-9 - Ściereczki do kurzu
 • 39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia
 • 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
 • 39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące
 • 39820000-6 - Środki organiczne powierzchniowo czynne
 • 39830000-9 - Środki czyszczące
 • 39831000-6 - Preparaty piorące
 • 39831240-0 - Preparaty czyszczące
 • 39831250-3 - Roztwory myjące
 • 39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg
 • 39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet
 • 39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła
 • 39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.07.2021 13:57:37
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił treść pytania wraz z odpowiedzią.
 • 29.07.2021 15:10:52
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na zadane pytanie wraz z aktualnymi załącznikami.
 • 04.08.2021 11:24:50
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na zadane pytanie wraz z aktualizowanym załącznikiem.
 • 05.08.2021 10:27:11
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 05.08.2021 14:27:34
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 16.09.2021 13:52:40
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2, Części 6, Części 7 oraz Części 8
 • 17.09.2021 11:20:01
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 5
 • 20.09.2021 14:58:11
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 7 oraz Części 8 postępowania.
 • 23.09.2021 15:07:54
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, Części 2, Części 5 oraz Części 6 postępowania.
 • 18.10.2021 14:18:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1.
 • 18.10.2021 14:18:53
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2.
 • 18.10.2021 14:19:34
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3.
 • 18.10.2021 14:20:07
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4.
 • 18.10.2021 14:20:45
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 5.
 • 18.10.2021 14:21:19
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 6.
 • 18.10.2021 14:21:57
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 7.
 • 29.10.2021 14:41:42
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 8.
 • 24.11.2021 13:47:47
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 8

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 6
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 7
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 8
 • Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry