Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.12 62 90 621
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ZPU.2.2811.19.2021.MK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.07.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  22.07.2021 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych będących w administracji PGW WP Zarządu Zlewni w Krakowie.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. W ramach wykonanych kontroli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia protokołów dotyczących stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej dla każdego budynku i obiektu oddzielnie.

Szczegóły w zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Branże CPV

 • 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

CENTRUM BADAŃ,POMIARÓW I AUTOMATYKI ELEKTRYCZNEJ JAROSŁAW STAROŃ

Płocka 41
32-543 Myślachowice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry