Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.87.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu". 

 Na przedmiot zamówienia składa się zakres podstawowy oraz zakres realizowany w ramach prawa opcji w następujących zakresach:

a)  zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

 1. Analizę planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji i przygotowaniem ekspertyz
 2. Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań
 3. Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.

b) zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania  z Prawa Opcji, polegającego zwiększeniu zakresu umowy o wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia określają: załączniki  do swz, tj.  projekt umowy  oraz opis przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry