Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.93.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.07.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia  pn. „Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec ".   

  Na przedmiot zamówienia składa się:

 1. System monitoringu wizualnego.
 2. Układ krat naprowadzających
 3. Wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna
 4. Układ monitoringu migracji ryb (anten) z wykorzystaniem pasywnych technik telemetrycznych HDX/RFID
 5. Układ zasilania urządzenia z paneli fotowoltaicznych

 Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i przetestowania urządzeń wskazanych w punkcie 4 na przepławce w km 69+ 720 rzeki Wisłoki, m. Mokrzec, gm. Pilzno. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. przeprowadzenia szkolenia (min. dwóch osób) z montażu i obsługi systemu
 2. zapewnienia darmowej aktualizacji oprogramowania systemu przez okres równy okresowi gwarancji,
 3. urządzenia by po uruchomieniu, w miejscu wyznaczonym na przepławce, były w pełni  gotowe do pracy,
 4. załączenia  do urządzeń następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):
  1. dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy, eksploatacji i zasad bezpieczeństwa,
  2. dokumenty potwierdzające osiągnięcie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z zadanymi parametrami,
  3. karta gwarancyjna,
  4. innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia określają: załączniki  do swz, tj.  projekt umowy  oraz opis przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
 • 31644000-2 - Różne rejestratory danych
 • 32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo
 • 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny
 • 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.07.2021 13:52:34
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry