Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizacji działań informacyjnych projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.406.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.08.2021 23:00
 • Termin złożenia oferty
  12.08.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu tablic informacyjnych dla prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” (dalej: Projekt) współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został zawarty w  załączaniu nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realziacji umowy określa projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do zapytania. 

Branże CPV

 • 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry