Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Sandomierz

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284254
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.76.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  06.08.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2021 10:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na rzekach będących w administracji Zarządu Zlewni Sandomierzu, Nadzór Wodny Sandomierz, Zakres przedmiotu zamówienia w zależności od części zadania obejmuje: wykoszenie porostu traw na skarpach cieków, wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usunięciem roślin korzeniących się,  udrożnienie cieków, wycinka zakrzaczenia. W zależności od rodzaju prac oraz ich lokalizacji na niektórych zadaniach wymagane będzie prowadzenie nadzoru przyrodniczego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na pracach utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż dla części 1 - 30 000,00 zł, dla części 2 – 30 000,00 zł, dla części 3 – 25 000,00 zł, dla części 4 – 70 000,00 zł, dla części 5 – 40 000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

Określa załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy
 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.10.2021 11:16:39
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 oraz Części 3 postepowania.
 • 08.10.2021 13:16:20
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, Części 4 oraz Części 5 postepowania.
 • 15.11.2021 14:39:46
 • Anita Wrona

 • Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 1

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część 1 - Konserwacja Cieku od Turska, Dopływ z Piskowoli - utrzymanie cieku, Udrożnienie dopływu z Bogorii

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część 2 - Utrzymanie bieżące rzeki Modliborki, Utrzymanie bieżące rzeki Koprzywianki, Utrzymanie bieżące Cieku od Kurowa

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część 3 - Utrzymanie bieżące Cieku od Zajezierza, Utrzymanie bieżące rzeki Andruszkowianki,

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część 4 - Utrzymanie bieżące Dopływu z Chwałowic i Kanału A, Udrożnienie Cieku Piskorzeniec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Część 5 - Utrzymanie bieżące Kanału Chorzelowskiego

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry