Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.223753785
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KOW/179/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.08.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  19.08.2021 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Branże CPV

 • 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • 33711900-6 - Mydło
 • 33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk
 • 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
 • 39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia
 • 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.08.2021 14:54:21
 • Karol Doniecki

 • W dn. 17.08 za pośrednictwem platformy zakupowej PGW WP wpłynęło zamieszczone poniżej pytanie od Wykonawcy odnośnie do postępowania. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

  Pytanie Wykonawcy:
  Czy dopuszczają Państwo pakowanie ręczników ZZ po 150 listków w bindzie (3000 listków w kartonie) oraz wymiar listka 21 x 24 cm?
  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania ręczników ZZ pakowanych po 150 listków w bindzie, o wymiarach listka 21 x 24 cm. Przy czym ilość pakietów określona w kolumnie 5 "Wymagana ilość", pkt 1 nie ulega zmianie.
  Jednocześnie wprowadzone zostają następujące zmiany w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  1) pkt II.1. litera c) (w kolumnie 3) otrzymuje brzmienie - "wymiary listka: 23x25 cm (+/- 3 cm)";
  2) pkt II.1. litera d) (w kolumnie 3) otrzymuje brzmienie - "ilość listków w opakowaniu: co najmniej 150 szt.";

  Pozostałe wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.
 • 18.08.2021 09:14:28
 • Karol Doniecki

 • W dn. 17.08 za pośrednictwem platformy zakupowej PGW WP wpłynęło zamieszczone poniżej pytanie od Wykonawcy odnośnie do postępowania. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
  Pytanie Wykonawcy:
  Czy dopuszczacie Państwo płyn do dezynfekcji rąk w opakowaniu 750 ml - w zapytaniu jest w opakowaniu 1 L (pozycja nr 13) ewentualnie 750 ml z atomizerem (nie z pompką)
  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniu 750 ml. Przy czym sposób dozowania – opakowanie z pompką – nie ulega zmianie. Tym samym Zamawiający odrzuci oferty, w których zostanie zaoferowany produkt w opakowaniu o innym sposobie dozowania (w tym w atomizerze).
  Jednocześnie wprowadzone zostają następujące zmiany w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  pkt II.13. litera b) (w kolumnie 3) otrzymuje brzmienie – "pojemność opakowania jednostkowego – od 750ml do 1000ml";
  Pozostałe wymagania określone w "Opisie przedmiotu zamówienia" pozostają bez zmian.
 • 18.08.2021 12:26:22
 • Karol Doniecki

 • W dn. 18.08 za pośrednictwem platformy zakupowej PGW WP wpłynęło zamieszczone poniżej pytanie od Wykonawcy odnośnie do postępowania. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
  Pytanie Wykonawcy:
  Pytanie dot. poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zapachowego oraz nie likwidującego sporów (sformułowanie te jest używane tylko przy preparatach do dezynfekcji powierzchni).
  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płynu do dezynfekcji rąk zapachowego, bez właściwości likwidowania sporów.
  Jednocześnie wprowadzone zostają następujące zmiany w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  pkt II.13. litera c) (w kolumnie 3) otrzymuje brzmienie – "właściwości: środek w postaci płynnej, likwidujący bakterie, wirusy, grzyby, prątki, na bazie etanolu, z dodatkami chroniącymi skórę".

  Pozostałe wymagania określone w "Opisie przedmiotu zamówienia" pozostają bez zmian.
 • 25.08.2021 16:38:29
 • Karol Doniecki

 • Zamawiający publikuje informację na temat wyboru Wykonawcy w postępowaniu KZGW/KOW/179/2021

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry