Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48223753774
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIK/168/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.08.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  29.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.10.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego (WIR). Projekt WIR współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 “Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w zakresie kosztów zaprojektowania, wdrożenia oraz uruchomienia produkcyjnego Systemu (wraz z zasileniem danymi, szkoleniami dla użytkowników i ewentualnymi modyfikacjami) oraz finansowany ze środków PGW WP w części dotyczącej utrzymania i administrowania Systemem oraz ewentualnych modyfikacji, po jego uruchomieniu produkcyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej: w zakresie wiedzy i doświadczenia, określone w pkt 7.2.1 SWZ oraz potencjału kadrowego, określone w pkt 7.2.2 SWZ.

Branże CPV

 • 30216110-0 - Skanery komputerowe
 • 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
 • 30234000-8 - Nośniki do przechowywania
 • 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 48211000-0 - Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
 • 48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
 • 48821000-9 - Serwery sieciowe
 • 72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • 72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania
 • 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 • 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
 • 72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania
 • 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.09.2021 09:13:10
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert na dzień 30.09.2021 r.
 • 29.09.2021 09:13:58
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
 • 12.10.2021 09:18:29
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
 • 15.10.2021 09:07:15
 • Anna Jurczak

 • Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry