Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 85
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KOW186/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.08.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  02.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego 

Branże CPV

 • 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.09.2021 12:43:32
 • Karol Doniecki

 • W dn. 01.09.2021 za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie Wykonawcy: "poz 22 – wafle śmietankowe w opakowaniach plastikowych nie są już produkowane przez Wedla pod nazwą „wafle mini śmietankowe 160g” - czy Zamawiający może zmienić opis tak aby nie były pakowane w opakowanie plastikowe tylko jedynie w folię zewnętrzną?"

  ODP: W związku z opisem zawartym w pkt. 22 opisu przedmiotu zamówienia należy zauważyć, że opis ten nie dotyczy konkretnego produktu – w tym wymienionego w pytaniu Wykonawcy – ale stanowi zestaw parametrów określających wymagania minimalne Zamawiającego dla wielu produktów tego rodzaju, dostępnych obecnie na rynku. Tak wiec Wykonawca ma możliwość zaoferowania różnych produktów, o ile mieszczą się we wskazanych parametrach. Weryfikacji, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania, odbędzie się w trakcie analizy złożonych ofert. Natomiast jeśli chodzi o dopuszczalność pakowania wafli nadziewanych jedynie w folię zewnętrzną, opis przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie nie wyklucza tego typu produktów. Zgodnie z zapisami w pkt. II.22, kol. 3, tiret 4 i 5, opakowanie musi spełniać łącznie następujące wymagania: „opakowanie plastikowe” oraz „hermetycznie zamykane”. Co oznacza, że Zamawiający uzna za spełniający warunki również ten produkt, który zostanie zapakowany jedynie w plastikową folię zewnętrzną, hermetycznie zamykaną.

  2. Pytanie Wykonawcy: "poz 38 – sok wiśniowy 100% (nie nektar) w pojemności nie mniej niż 300 ml – czy Zamawiający mógłby dopuścić nektar wiśniowy 300 ml ponieważ nie jest produkowany sok 100% wiśnia w pojemności 300 ml lub nieco większej, dodatkowo jest to sok wyciskany produkowany w małych ilościach co może nastręczać problemy z dostępnością oraz terminem przydatności? Producenci typu Fortuna, Tymbark, Tarczyn, Hortex nie produkują 100% soku wiśniowego tylko oznaczają go jako nektar."

  ODP: Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania soku wiśniowego, który nie jest sokiem 100%, ale nektarem.
  Jednocześnie w treści "Zapytania ofertowego" wprowadzone zostają następujące zmiany
  1) w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. II.38, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: Sok wiśniowy,
  b) pkt. II.38, kol. 3, tiret 2, otrzymuje brzmienie – "sok 100% lub nektar";
  c) pkt. II.38, kol. 3, tiret 4 o treści „bez dodatków aromatyzujących” zostaje usunięty;
  2) w "Formularzu ofertowym część b", stanowiącym załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. 38, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Sok wiśniowy”.
  Pozostałe wymagania co do produktu określone w "Opisie przedmiotu zamówienia" pozostają bez zmian.

  3. Pytanie Wykonawcy: "poz 39 – sok z czarnej porzeczki 100% (nie nektar) – czy Zamawiający mógłby dopuścić nektar czarna porzeczka 300 ml ponieważ jest tylko sok wyciskany produkowany w małych ilościach co może nastręczać problemy z dostępnością oraz terminem przydatności? Producenci typu Fortuna, Tymbark, Tarczyn, Hortex nie produkują 100% soku czarna porzeczka tylko oznaczają go jako nektar. Dodatkowo jest to produkt kilkakrotnie droższy od nektarów typu wyżej wymienione."

  ODP: Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania soku z czarnej porzeczki, który nie jest sokiem 100%, ale nektarem.
  Jednocześnie w treści "Zapytania ofertowego" wprowadzone zostają następujące zmiany
  1) w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. II.39, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Sok porzeczkowy”,
  b) pkt. II.39, kol. 3, tiret 2, otrzymuje brzmienie – "sok 100% lub nektar";
  c) pkt. II.39, kol. 3, tiret 4 o treści „bez dodatków aromatyzujących” zostaje usunięty;
  2) w "Formularzu ofertowym część b", stanowiącym załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego":
  b) w pkt. 39, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Sok porzeczkowy”.
  Pozostałe wymagania co do produktu określone w "Opisie przedmiotu zamówienia" pozostają bez zmian.

  4. Pytanie Wykonawcy: "poz 40 - sok z grejpfruta 100% (nie nektar) – czy Zamawiający mógłby dopuścić nektar z grejpfruta 300 ml ponieważ jest tylko sok wyciskany produkowany w małych ilościach co może nastręczać problemy z dostępnością oraz terminem przydatności? Producenci typu Fortuna, Tymbark, Tarczyn, Hortex i podobni nie produkują 100% soku z grejpftuta tylko oznaczają go jako nektar. Dodatkowo jest to produkt kilkakrotnie droższy od nektarów typu wyżej wymienione."

  ODP: Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania soku z grejpfruta, który nie jest sokiem 100%, ale nektarem.
  Jednocześnie w treści "Zapytania ofertowego" wprowadzone zostają następujące zmiany
  3) w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. II.40, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Sok grejpfrutowy”,
  b) pkt. II.40, kol. 3, tiret 2, otrzymuje brzmienie – "sok 100% lub nektar";
  c) pkt. II.40, kol. 3, tiret 4 o treści „bez dodatków aromatyzujących” zostaje usunięty;
  4) w "Formularzu ofertowym część b", stanowiącym załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. 40, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Sok grejpfrutowy”.
  Pozostałe wymagania co do produktu określone w "Opisie przedmiotu zamówienia" pozostają bez zmian.

  5. Pytanie Wykonawcy: "czy jest możliwość przesunięcia terminu złożenia oferty o 2-3 dni z uwagi na dość dokładny opis sporządzony przez zamawiającego i występują tam niektóre produkty mało popularne i wymaga to kontaktów z producentami/importerami?"

  ODP: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym terminie składania ofert, tj. 02.09.2021, godz. 11:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
 • 01.09.2021 14:04:09
 • Karol Doniecki

 • W dn. 02.09.2021 za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

  Pytanie Wykonawcy: "Zwracam się z pytaniem odnośnie niezgodności opisu z SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem ofertowym nr 3 – w poz. 13 w SIWZ podane jest w w kolumnie 2-giej „ciastka maślane opakowanie 500g-1300g” natomiast w kolumnie 3-ciej iż Zamawiający wymaga gramatury 750g-1300g. W załączniku nr 3 do wypełnienia podana jest także gramatura 500g-1300g co jest niezgodnie z opisem z SIWZ. Proszę o podanie właściwego zakresu gramatur."

  ODP: Zamawiający informuje, że Opis przedmiotu zamówienia, w kolumnie 2 zawiera jedynie nazwę ogólną produktu – przy czym nazwa nie zawsze jest uzupełniona o wagę lub pojemność – natomiast wymagane parametry, jakie musi spełnić zaoferowany produkt znajdują się kolumnie 3. Niemniej jednak, w celu jednolicenia nazwy i parametrów w obu kolumnach, wprowadzone zostają następujące zmiany w treści „Zapytania ofertowego”:
  1) w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. II.13, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Ciastka maślane”,
  b) pkt. II.13, kol. 3, tiret 4, otrzymuje brzmienie – "gramatura: opakowanie od 500g do 1300g";

  2) w "Formularzu ofertowym część b", stanowiącym załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego":
  a) w pkt. 13, kol.2 nazwa produktu otrzymuje brzmienie: „Ciastka maślane”.
 • 03.09.2021 14:08:15
 • Karol Doniecki

 • Zamawiający publikuje wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry