Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja potoku Bobrek w km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.128.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.09.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  06.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryta potoku oraz zlokalizowanych na nim urządzeń wodnych w celu zapewnienia:

 1. ochrony przed powodzią,
 2. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto sprawowanie nadzoru przyrodniczego, który Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji prac.

2. Prace utrzymaniowe zlokalizowane są w m. Wieprz, gm. Wieprz na potoku Bobrek. W zakres zamówienia wchodzi:

 1. lokalne mechaniczne karczowanie  zagajników rzadkich  w ilości 3,6 ha,
 2. wykoszenie wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów ze skarp w ilości 20400 m2
 3. lokalne usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku, ścięcie nawisów, likwidację zawężeń
 4. dokonanie wykopów i przekopów  wraz ze złożeniem urobku poza górną krawędź skarpy w ilości 1640 m2
 5. wywóz wykoszonych porostów i ziemi, samochodami do 1,0 km, w ilości 400 m2.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.  Nadzór przyrodniczy polegał będzie na kontroli i nadzorze nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze.

4. Szczegółowy zakres prac, w tym obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego oraz zasady realizacji zamówienia określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia, przedmiar  prac, właściwe decyzje oraz projekt umowy. 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry